Back
Next
Grubumuzun Türkiye'den dünyaya açılan kapısı olan
A Grup Dış Ticaret markalarımızın ihracatını
gerçekleştirmektedir. Genç ve dinamik ekibiyle
dünya ticaretinde farklı bir renk olmayı
hedeflemekte ve hızlı hareket kabiliyeti ve yenilikçi
düşünce yapısı ile dünyadaki gelişmeleri yakından
takip etmektedir.
Ayrıca güçlü finans yapısı ve üstün satın alma
sistemiyle rekabetçiliğini sağlarken,kalite bilinci,
pazarlamadaki tecrübesi ve lojistikteki gücü ile de
müşteri memnuniyetini
arttırmaktadır.